प्रवेश पटल

वापरकर्त्याचे नाव:

परवलीचा शब्द:

सूचना:
  • एमएस एक्सेल मध्ये मार्गदर्शक तत्वे डाउनलोड करण्यासाठी कृपया क्लिक करा
  • तुमच्या प्रवेश तपशिलासंबंधी सहयातेसाठी कृपया तुमचे वापरकर्त्याचे नाव, तुमचे नाव, जन्मदिनांक आणि सध्याच्या पदाचा तपशील या इमेलआयडी वर पाठवा phdhr@nelito.com.
  • साह्यातेसाठी ०२२-६७३१४६६० या क्रमांकावर कामाच्या दिवशी सकाळी १० ते दुपारी १ आणि दुपारी २ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत संपर्क करा.